L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Nasjonal varedeklarasjon

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon. En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse.

22.05.201810:44 IngerLise

For mer informasjon se hva NVE skriver på sin hjemmeside