L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Personvernerklæring

Dragefossen AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern og vi behandler alle personopplysninger iht den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, iris-mønster, hodeform (for ansikts-gjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Denne personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger Dragefossen AS mottar fra deg når du bestiller og benytter deg av tjenester fra oss, og hva vi gjør for å beskytte disse opplysningene.

11.05.201810:08 IngerLise
 • Hvem er behandlingsansvarlig? Dragefossen AS er hovedansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
 • Hvilke personopplysninger behandles? Dragefossen AS registrerer de opplysningene du oppgir når du blir kunde hos oss, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdato. I tillegg mottar vi løpende informasjon om strømforbruk, type strømabonnement og evt tilleggstjenester.
 • Hva er formålet med å innhente personopplysningene? Vi benytter disse opplysningene til å levere og fakturere de tjenestene du som kunde har bestilt hos oss. Vi kan også benytte personopplysningene til å informere deg om nye fordeler du som kunde hos Dragefossen har. Herunder Nyhetsbrev vedr Fordelsprogrammet vårt, nye produkter mm. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
 • Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? Vi som kraftleverandør er avhengig av flere av dine personopplysninger for å opprette en kraftleveranse til deg.
 • Utleveres opplysningene til tredjeparter? Utlevering av personopplysninger skjer kun i følgende tilfeller:
  • Med samtykke fra den opplysningen gjelder.
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
  • Som ledd i betalingsinnkreving mv hvor det foreligger saklige grunner.Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
 • Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? Vi oppbevarer personopplysninger iht gjeldende lovgivning, og vi oppbevarer disse kun så lenge Dragefossen AS har saklig grunn for å oppbevare disse.
 • Hvilke rettigheter har den registrerte? Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Dragefossen AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 • Hvordan sikres opplysningene? Vi oppbevarer personopplysninger iht gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
 • Behandling av cookies. Når det gjelder samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies), reguleres dette av ekom-loven. Mer om dette finner du også på Datatilsynets side om informasjonskapsler.
 • Hvordan forhindrer du at informasjonskapsler/cookies lagres? Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse nettsider, kan forhindre tilgang til sider som krever innlogging og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Ta kontakt med oss på firmapost@dragefossen.no dersom du vil ha mer informasjon om Dragefossen ASs behandling av personopplysninger.