Gå til hovedinnhold Gå til søk

Strømstøtte i desember

Strømstøtte er en ordning som innebærer at kunder får tilbakebetalt en andel av kostnadene til strøm.

Denne andelen er satt til 90 % for september-desember 2022, for kostnaden som overstiger snittpris på 70 øre per kWh.

Støtten gjelder kun private husholdninger, og er begrenset til forbruk opp mot 5.000 kWt pr måned. Ordningen gjelder alle type strømavtaler så lenge spotprisen fra Nordpool i ditt prisområde er over 70 øre per kWt.

Kompensasjon kommer som fratrekk på nettleiefakturaen for desember måned.

Ved gjennomfakturering kommer alt samlet på din faktura fra oss.

 

For desember 2022 er regnestykket slik i NO4-Nord-Norge:

(98,54 øre – 70 øre) * 0,90 = 25,68 øre/kWh
25,68 øre multipliseres så med antall kWh strøm du har brukt i desember måned. Beløpet vil så trekkes fra på nettleiefakturaen. Du finner ditt forbruk både i Dragefossen appen og min side

For kontinuerlig oppdatert informasjon, inkludert mange typiske spørsmål og svar, anbefaler vi at du leser mer om ordningen på NVE sine nettsider i artikkelen Kompensasjonsordning for høye strømpriser

 

Støttesatsen for desember med 90 prosent støtteandel: