L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Dragefossen er stolt av å være bidragsyter til Teknouka 2017 på Saltdal videregående skole

Dragefossen stolt av å være bidragsyter til Teknouka 2017.
29.05.201714:47 Svetlana Hansen

SALTDAL: - Målet er å tenne en gnist mot både yrkesfag og realfag, gi nye læreopplevelser, samt forstå teknologien og de mulighetene som ligger der, sier Truls Paulsen og Christian Ruså fra Dragefossen, Karl-Peter Johansen fra Nexans og Trine Kristensen fra Saltdal vgs.

Hel uke med påfyll

De har sammen med lærekrefter fra skolene og ressurspersoner i bedriftene utviklet et konsept der de den siste uka av sommerferien tilbyr ei hel uke med faglig påfyll, der de også vil lære det lokale næringslivet å kjenne.

Tilbudet er rettet mot elever som skal begynne i tiende klasse til høsten. Nylig var alle elevene samlet på Slipen Scene der de fikk informasjon om opplegget. Totalt er det 46 elever på trinnet og Teknouka har plass til 20.

Ulike emner

- Vi har jo et ønske om at elevene skal bli nysgjerrige og motivert til en utdannelse innen disse områdene, sier initiativtakerne.

Av emner som vil bli jobbet med under Teknouka 2017 er optikk og lys, strøm og produksjon, trykk, kommunikasjon, digitalisering, produktdesign.

Motivasjon

I løpet av uka vilden teoretiske delen skje på videregående skole, mens det praktiske vil skje på Nexans og på Dragefossens kraftstasjon på Drageid.

Deltakelsen er gratis og finansiert av de ulike aktørene, og de håper selvsagt at mottakelsen blir god.

- Håpet er at dette skal gi grobunn og motivasjon for realfagsinteresse i ungdomsskolen - øke antallet motiverte søkere til realfag og yrkesfag med tilknytning til realfag og innfri rekrutteringsbehovet for bedriftene på kort og lang sikt, sier de.

Teknologisk industri

At bedriftene og skolene i bygda jobber tett sammen er ikke nytt av året ettersom de har hatt gjensidig og forpliktende samarbeid gjennom partnerskapsavtaler og utplassering/hospitering i mange år. Men akkurat et slikt konsept med ei hel uke med «skole» på sommeren er nytt.

Men hvor kom denne gode ideen fra?

Frierer rammer

- Vi er unike i Saltdal med mye teknologibasert industri, vi har en god og offensiv videregående skole og vi har en iboende dugnadsånd i Saltdal. Med de forutsetningene burde vi få til et skikkelig opplegg som sørger for at ungdommene ser sammenhengen mellom utdanning og spennende jobber. Vi har valgt å legge dette til sommeren og mye aktivitet utenfor skolebygningene for å få friere rammer. Tidligere ga vi utdanningsstipend til elever i vår type utdanningsløp, mens nå ønsker vi å stimulere og motivere de unge til å velge denne retningen, sier Karl-Peter Johansen fra Nexans Rognan.

Styrket samarbeid

Dette kreative opplegget vil forhåpentligvis motivere ungdommene til å se nye muligheter, samtidig som samarbeidet mellom aktørene styrkes.

- Gjennom godt samarbeid ønsker vi å tenne gnisten hos ungdommen og for oss i Dragefossen er dette et viktig område, sier Christian Ruså.

Ungdom som ressurs

Kristensen peker på viktigheten av at man benytter den kompetanse som finnes i bedriftene og i samarbeidet med dyktige lærere sørger for å rekruttere og å utdanne rett kompetanse til næringslivet i årene som kommer.

- Ungdommene er den viktigste ressursen for framtida, og da er det viktig å så tankene og se etter gode løsninger, sier Kristensen.

Tenne gnisten

Ruså understreker at de ønsker å dokumentere det som gjøres av flere grunner.

- Det er viktig å dokumentere det vi gjør for å lære mer til en eventuell gjentakelse, men kanskje kan casene ungdommene skal jobbe med brukes i Newton-sammenheng senere. Målet med Teknouka er å skape gode opplevelser og å tenne den berømmelige gnisten og interessen for realfag, sier Ruså.

De skal gjennom uka jobbe med tre caser som alle har med energi, kommunikasjon og produksjon å gjøre.

Uka avsluttes med ribtur og omvisning på Oldereid kraftstasjon i Skjerstad.