L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Toppkarakterer og stålvilje gav Svetlana (33) muligheter

29.05.201707:42 Svetlana Hansen

Da Svetlana Hanssen (33) fikk vite om muligheten om å bli en del av Trainee Salten gav hun jernet på skolebenken, fikk toppkarakterer og praksisplass i Dragefossen (BODØ NU, Christine Karijord).

-Jeg visste at kun de beste kandidatene ville få plass i programmet, at jeg måtte ha toppkarakterer på både bachelor i økonomi og ledelse, samt på masteren i Energy Management, det satt i bakhodet gjennom hele utdannelsen, smiler Hansen.

Trainee Salten er et samarbeid mellom 25 bedrifter i Bodø og Saltenregionen. Målet er å gi unge nyutdannede talenter sjansen til å bli fanget opp av det regionale arbeidsmarkedet. Og i løpet av 10 år har programmet levert i fra seg 55 høyt utdannede ungdommer, hvor av 25 er bosatt og i jobb i regionen.

-Programmet er en unik mulighet, og i tillegg til praksiserfaring får vi personlig oppfølging og utvikling gjennom Nordnorsk lederutvikling. Dette er en helt rå start på arbeidslivet, sier Hansen.

Krevende

Det har vært tøft. 33-åringen hadde ikke samme utgangspunktet på skolebenken som andre norske elever. I tillegg er hun alenemamma til to. Og i ett år har hun pendlet mellom Bodø og Rognan, sjonglert mellom mammarollen og arbeidslivet.

-Jeg har vokst opp i Tallin i Estland, der dubbes alt og vi lærer ikke engelsk som her i Norge. Så jeg har måttet lære meg to nye språk på underveis mens jeg studerte. Så er det dette med bakgrunnen min, for jeg er annerledes og må bevise, jobbe hardt, sier Hansen, som vokste opp med russisk barneskole i et land med begrensede muligheter.

-På Russisk skole er det ikke kontaktmøter med foreldre, det er ingen individuelle tilpasninger. Det er vinn eller forsvinn. Vi var seks niendeklasser med 35 elever i hver klasse. Var man ikke flink nok, kunne læreren si det rett ut, slenge nedsettende kommentarer, forteller Hansen.

Da hun kom til Norge opplevde hun at det ikke ble stilt store nok krav til folk. Så endret Hansen forståelse.

-Først opplevde jeg at skolesystemet ikke stilte krav, men slik tenker jeg ikke lengre. For det handler faktisk om at alle får en sjanse. At alle får lik mulighet til å oppnå noe stort, sier Hansen.

 

Overrasket

Da hun fikk vite at hun skulle tilbringe ett år på Rognan, ble hun litt skeptisk. Hvordan ville det bli å jobbe i en lokalt forankret bedrift på et mindre tettsted, for henne som synes Bodø ble i minste laget da hun kom flyttende?

-Jeg er en skikkelig byjente. Og jeg forestilte meg en bedrift med ganske rigide prosesser, kanskje litt gammeldags med lite endringsvilje. Der tok jeg så til de grader feil. Jeg møtte en fremtidsrettet, solid bedrift med stor vilje. De ser virkelig muligheter, er frempå og jeg ble veldig overasket. Så feil kan man ta, ler Hansen

I Dragefossen har Hansen bygget opp en helt ny markedsavdeling, og som nyutdannet kom hun inn i bedriften med et nytt syn og en ny iver.

-Det er annerledes å komme til en bedrift som trainee. Jeg får lov til å spørre, være uvitende, teste og snu ting på hodet. Og når Dragefossen gav meg friheten til å være i den rollen, så grep jeg sjansen. Og er det noe jeg har lært, så er det å tenke «oss», for det er slik de tenker i Dragefossen, forteller Hanssen.

Spillerom

Målet til Svetlana Hansen er å bli bedriftsleder, gjerne i en energirelatert bedrift. Og etter et lærerikt år i Dragefossen, skal hun nå videre til Bodø Energi.

-Jeg er snart ferdig med ett av i alt to år i Trainee Salten, og det har vært enormt lærerikt og utviklende å være en del av Dragefossen. Direktør Truls Paulssen har gitt meg masse spillerom, og jeg har måttet sette meg inn i en bransje jeg visste lite om fra før, sier Hansen.

For seniorrådgiver og trainee-koordinator Ingrid Lea Karlskås i Kunnskapsparken handler året i Dragefossen om å få en kickstart på arbeidslivet.

-Når man er ferdig med studiene så vet man ikke så mye om arbeidslivet, så dette er en ekstremt stor mulighet for toppkandidater som har mye å gi. De får være med i prosesser det ellers ville tatt år å få delta i, og i tillegg får de god betalt underveis, sier Karlskås.

Mange av de som er med i Trainee-programmet ender raskt opp i viktige lederroller både privat og offentlig.

-En bedrift som tar imot en trainee får en ambisiøs, flink, målrettet og motivert medarbeider, i tillegg muligheten til å teste ut en potensiell arbeidstaker i elleve måneder. 90 prosent av de som er med i programmet får tilbud om jobb etter trainee-perioden, sier Karlskås.

Nye impulser

For direktør Truls Paulsen i Dragefossen handlet det å ta inn en trainee om å få nye impulser. Bedriften har i en årrekke hatt lærlinger innen andre fagfelt, og ønsket å berike administrasjonen.

-Vi jobbet lenge i forkant for å kunne ta imot Svetlana og gi henne oppgaver som skulle være interessante og utfordrende. Og jeg må si hun har vitalisert markedsavdelingen som hun har vært med å bygge opp dette året, sier Paulsen.

Han anbefaler andre bedrifter å gjøre det samme, og vurderer sterkt å ta inn flere kandidater.

-Dette er toppfolk. Bedriften får ny energi og fersk kunnskap man kan kombinere med kompetansen man allerede har. I tillegg har det vært spennende for arbeidsmiljøet her, for Svetlana kom inn med andre krav og stilte spørsmål ved det etablerte, sier Paulsen.

 

Fakta om Trainee Salten:

  • Totalt 56 kandidater mellom 2006 og 2016
  • Kandidatenes utdanningsbakgrunn er i første omgang økonomi/marked og ingeniører/IT
  • 72 prosent av kandidatene er fortsatt i jobb i Salten-regionen.
  • Samlet sett er resultatet svært positivt og bidrar til å bygge Salten som en attraktiv arbeidsmarkedregion.

Les også  artikkelen i Saltenposen http://saltenposten.no/nyheter/toppkarakterer-og-stalvilje-ga-svetlana-33-muligheter/19.13604