L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Dronetjenester

Har du spørsmål?

Kontakt oss
Har du spørsmål?
Send melding

14.12.201615:32 Svetlana Hansen

Dronetjenester

Vi ønsker nå å vise oss i markedet innen droneteknologi. Vi har masse erfaring i det å analysere feil og avvik i fra konvensjonelle inspeksjoner/befaringer. Vi tilbyr nå inspeksjoner og befaringer ved hjelp av drone. Dragefossen har operasjonstillatelse med operatøreksamen i fra Luftfartstilsynet for å operere droner i klasse RO2.

Effektivt og kostnadsbesparende

Våre piloter er erfarne energimontører som analyser tilstand underveis i befaringen og tar kun bilder og video der feil og avvik oppdages. På den måten blir befaringen eller inspeksjonen utført på en effektiv og kostnadsbesparende måte og med høy kvalitet på sluttproduktet.

Rapport med anbefaling

Enhver dronebefaring genererer detajlerte rapporter som vil bestå av analyser av feil og skader i tillegg til anbefalinger for reparasjoner i henhold til REN. Vi kan også gi pris og tilbud på utbedring av skadene.

Erfaring

Våre erfaringer med droneinspeksjoner og dronebefaringer spenner fra 22kV distribusjonsnett til 420kV transmisjonsnett til Statnett, antenneinspeksjoner for Forsvaret og profilering av nye linjer.

Vi kan tilby Linjeinspeksjoner

o Inspeksjon (Linjebefaring)
o Toppbefaring
o Befaring

Hendelsesaktivert inspeksjon

o Etter storm, tordenvær eller utfall.
o Visuell sjekk av skade på komponenter.
o Direkte overføring «Strømming» av dronebilder fra skadested til vakt/driftssentral.
o Rask identifisering av feil og korrekt innsats for utbedring.

Kraftstasjon/kraftverk

o Inspeksjon av Rørgate
o Inspeksjon av Dam

Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med Dragefossen for å høre mer om hva vi kan tilby rundt droner så ta kontakt med Elkraftingeniør Christian Ruså.