Gå til hovedinnhold Gå til søk

GOD UTDANNING

Dragefossen har alltid hatt høyt fokus på kompetanse i egen bedrift, men man har også valgt å ta et særskilt bransjeansvar i regionen. Dragefossen er godkjent lærebedrift og har til enhver tid flere lærlinger i bedriften. I den senere tid har man også hatt en trainee inne til enhver tid. Man har et tett samarbeide med både videregående- og ungdomsskole, blant annet i form av utplassering og
kompetanseheving. Dragefossen har sammen med andre lokale krefter skapt flere gode plattformer for stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. (Blant annet «Grønne innovative sommerjobber» og «Teknouka»)