L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Knut Arild Hansen

AVDELINGSLEDER PROSJEKTERING

19.10.201708:19 Erik

Epost:    knut.hansen@dragefossen.no

Mobil:  +47 481 45 049

Utdannelse

Energimontør i 1985

Elkraftingeniør med påbygging økonomi og ledelse i 1991

 

Praksis
 • Troms Kraftforsyning (1982-1986) Lærling og energimontør.
 • Nesset kommunale Kraftverk. Driftsingeniør (1991-1993)
 • Dragefossen Ingeniør/nettsjef (1993-2014)
 • Nordlandsnett AS. Soneleder/ingeniør utbygging (2015- sept. 2017)
 • Avdelingsleder prosjektering (sept. 2017 -)
Arbeidserfaring
 • Montasje/montør distribusjonsnett
 • Drift og vedlikeholdsprosjekt distribusjonsnett
 • Driftsleder Dragefossen (2000-2014)
 • prosjektledelse distribusjonsnett
 • Nettanalyser og beregninger
 • Prosjektering distribusjonsnett
 • Anskaffelse og utarbeiding av anbudsinnbydelser.