L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Om oss

16.12.201614:33 Tommy Børli

Om Konsernet Dragefossen

Dragefossen AS er grunnlagt i 1928 og består av 1295 aksjer som er fordelt på cirka 820 aksjonærer. Vi driver med kraftproduksjon, kraftsalg, prosjektering, kraft- og kommunikasjonsentrepriser i tillegg til eierskap.

   

Konsernet består i tillegg til Dragefossen AS av datterselskapene  Peder Brenne AS og Rognan Bioenergi AS.

   

Konsernets virksomhet foregår i all hovedsak i Saltdal kommune, samt noe aktivitet i de omkringliggende kommuner. Hovedkontoret ligger på Rognan i Saltdal kommune.

   

I 2014 ble distribusjonsnettet til Dragefossen slått sammen med Nordlandsnett AS. For dette fikk Dragefossen en eierandel på 10,1 % i selskapet. Dette danner grunnlaget for at Dragefossen nå er indirekte eier av regional- og distribusjonsnett i et mye større område

   

Dragefossen er i løpende omstilling for å tilpasse selskapet til eiernes- , markedets- og kundenes krav til et energiselskap. Lavest mulig nettleie for Saltdals næringsliv og innbyggere har vært en av drivkreftene for selskapets valg. 

   

Selskapet eier omtrent all fiberkabel som er bygd i Saltdal. I denne kommunen kan du med få unntak knytte deg til et superraskt bredbånd nesten uansett hvor det skal være.

    

Selskapet har egenproduksjon på ca 8 GWh i Dragefossen kraftstasjon og Dversetelva kraftverk med en produksjon på ca 9 GWh, samt kvotekraft fra Fagerli kraftverk.