L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Verdiskaping

20.12.201610:59 Svetlana Hansen

Dragefossen samarbeider med ulike aktører innenfor miljø, idrett, kultur og undervisning. Kombinasjonen av samarbeidet, engasjementet og bredden speiler Dragefossens verdier.


Gjennom samarbeidsavtaler med idrett/kulturlivet samt andre frivillige organisasjoner og miljø ønsker Dragefossen å bidra til et mangfold av sunne aktiviteter.


Barn og ungdom er selvsagt de vi prioriterer høyest, og vi er levende opptatt av at Saltdal skal være en god kommune å bo i for alle aldersgrupper.

Erik Fastvold