Gå til hovedinnhold Gå til søk

Strømforsikring

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Strømforsikringen dekker både strømforbruk og nettleie. Vi gir deg de tre første månedene gratis. Etter endt tre måneder koster forsikringen kun 1,50 kr dagen. Det er ingen bindingstid på strømforsikringen.

0,- i strømregning om du blir syk

Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig

Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i egenandel om lynet slår ned

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

  • Forsikringen gjelder også selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2

Bedre dekning med nytt forsikringsselskap

Fra 1. desember 2020 overtar forsikringsselskapet Am Trust International Underwriters DAC som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides slik at det også gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for alders- og uførepensjonister.

Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.

Vilkårene i sin sin helhet kan leses her.

Trykk på knappen under for å komme til skadeportalen hos vår samarbeidspartner Sedgwick.

Bruk access code (passord): «Dinskade» for å logge på.

Meld din skade her.

Ønsker du å bestille strømforsikring?

Ring oss gjerne på 756 81 950 så hjelper vi deg. Du kan også sende en mail til firmapost@dragefossen.no.