Strømforsikring

Få de tre første månedene gratis

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Strømforsikringen dekker både strømforbruk og nettleie. Vi gir deg de tre første månedene gratis. Etter endt tre måneder koster forsikringen kun 1,50 kr dagen. Det er ingen bindingstid på strømforsikringen.

0,- i strømregning om du blir syk
Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i egenandel om lynet slår ned
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

  • Forsikringen gjelder også selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2

Bedre dekning med nytt forsikringsseskap

Fra 1. desember 2020 overtar forsikringsselskapet Am Trust International Underwriters DAC som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides slik at det også gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for alders- og uførepensjonister.

Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.Les vilkår i sin sin helhet her