L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Fiber

Over 15 års erfaring - planlegging - strekking - graving

10.12.201616:59 Svetlana Hansen
Erfaring

Selskapet har lang erfaring og god kompetanse på planlegging, utbygging av fiber. Blant våre største kunder er Signal Bredbånd AS, Nordsalten Kraft AS, Stamfiber AS, BaneNor, Rødøy/Lurøy fiber AS og Ballangen Energi.

Dragefossen startet utbygging av fibernett allerede i 2002/2003, og i dag er rundt 900 kunder, eller cirka 40 % av boenhetene, tilknyttet fibernettet eid av Dragefossen i Saltdal.

Vi har også bygget ut betydelige deler av stamnettet og aksessnett i Bodø Kommune, Rødøy/Lurøy og Steigen/Tysfjord/Hamarøy.
I tillegg har vi utført cirka 3000 kunde installasjoner i disse områdene.

Selskapet har lang erfaring og god kompetanse på planlegging, utbygging, måling/dokumentasjon og oppkobling av kunder.
Trenger du hjelp til utbygging, endring av eksisterende anlegg, en faglig vurdering eller andre ting, ta kontakt med Tor Inge Nymo.

Video

Slik videoen viser har vi utstyr som gjør at fiberen (OPGV) kan strekkes mens det er spenning på høyspentlinjen. Slik ungås det unødvendig utkobling av viktige overføringslinjer og høye KILE kostnader.

Trenger du hjelp til utbygging, endring av eksisterende anlegg, en faglig vurdering eller andre ting, ta gjerne kontakt.