L

Dragefossen AS

Telefon
+47 75 68 19 50

Epost
firmapost@dragefossen.no

w

Fjernvarme

LEVERANSE - LEGGING - GREN OG TRYKKTESTING

10.12.201617:00 Svetlana Hansen

TOTALPRIS

Vi gir deg en totalpris på legging av fjernvarmerør som inkluderer rør, legging, kummer, skjøting, gren og trykktesting.

Vi gjør også innmåling og digitalisering av gravetrasé.

Trenger du hjelp til utbygging, endring av eksisterende anlegg, en faglig vurdering eller andre ting, ta kontakt med en av våre prosjektledere.